Login:
Password:
Čas uvedený v nakládacím a vykládacím okně udává termín začátku nakládky nebo vykládky, příjezd autocisterny je nutný 90 minut před nakládkou (vykládkou).
The time in the loading or discharge slot shows the start of loading (discharge), the arrival of tank trucks is required 90 minutes before this time.